Forretningskritiske løsninger med kontraktstyring, projektstyring, leverandørstyring og sagsstyring

Små, mellemstore og store virksomheder står i dag overfor udfordringer i forbindelse med deres manuelle arbejdsgange. Der ligger et stort udviklingspotentiale her for at automatisere og sikre processerne. Det kan udvikle forretningen i en stor grad. I dag foregår kontraktstyring, projektstyring, leverandørstyring og sagsstyring i mange tilfælde manuelt eller i Excel dokumenter eller andet. Det kan være en stor omkostning at drive sådanne manuelle processer i den moderne verden, hvor de digitale forretningskritiske løsninger vinder frem. 

Automatiseret kontraktstyring sikrer persondata 

Kontraktstyring er en løsning i Microsoft 365 som kan understøtte den enkelte persons arbejdsgange. Med en digital løsning skabes nem og effektiv sagsbehandling, da der er generelle lovbestemmelser i de kontraktuelle forhold der gør sig gældende. De bliver nemmere at efterkomme ved en løsning som er skræddersyet det enkelte setup. Det giver ro i maven for arbejdsgiver såvel som arbejdstager. Det hjælper ganske enkelt den HR ansvarlige i virksomheden med at opretholde en retsmæssig behandling af persondata og følge GDPR reglementet. 

Automatiseret projektstyring direkte i skyen 

Med Microsoft 365, får du en standardløsning til at varetage projekter. Her kan projektlederen nemmere igangsætte og fuldføre projekter med en effektiviseret projektstyring. 

Der er visse krav til projektstyringen, for at man som projektleder kan lykkes med opgaven. 

  • De skal være fleksible men samtidigt arbejde struktureret i forhold til fastdefinerede processer og procedure
  • Der skal være overblik over projektdokumentation
  • De skal være effektive og dermed overholde tidsfristerne.
  • De skal have overblik over projektforløb, projektfaser, midtpunkter og projektstatus
  • De skal have overblik på tværs af projekterne

Effektiv leverandørstyring giver overblik 

Leverandørstyring skal hjælpe til at skabe overblik internt og eksternt i virksomheden. 

Leverandørstyringsløsningen giver den enkelte person overblik over alt den samlede relevante information om virksomhedens leverandører, underleverandører og deres produkter, råvarer, certifikater og audits. Simplitizes leverandørstyring er målrettet grossister, producenter, transportører eller andre virksomheder. De virksomheder, der har behov for at styre leverandører og certifikater samt dokumentere overholdelse af eksempelvis kvalitetskrav, fødevarekrav og miljøkrav. 

WorkPoint 365 er effektivt til ESDH-sagsstyring, projektstyring, kontraktstyring og leverandørstyring

WorkPoint 365 ligger standard i Microsoft 365 , og er en genial og smart løsning til dagligdags arbejdet. 

Det betyder dermed, at brugeren har direkte og let adgang til alle de velkendte Microsoft–værktøjer, når de arbejder inde i WorkPoint 365–løsningen. Så kan arbejde med sagsstyring, projektstyring, kontraktstyring og meget andet direkte i Teams, lave opgavestyring i Microsoft Tasks, Planner og To-Do, arbejde i Office–programmerne Outlook, Word, Excel og PowerPoint + man kan skabe overblik med Power BI og meget andet. 

Teknologien gør det nemmere at arbejde med de områder som er vigtige for din virksomhed. Der kan let håndteres effektiv sagsstyring, kontraktstyring og projektstyring med en WorkPoint 365-løsning, og det tilgodeser også en virksomheds forskellige afdelinger.