Er det lovligt og muligt at trække kabler selv?

Få ting efterlader så mange spørgsmålstegn som elinstallationer, og de er få ting i boliger som folk tager så meget for givet. Med det sidste mener vi, at folk generelt har for lidt respekt, for lidt viden og for lidt forståelse for, hvor farligt det egentlig er at beskæftige sig med elinstallationer, og at de i høj grad risikerer deres eget liv og også bryder loven, når de selv udfører arbejder med en fast elinstallation. Så vi anbefaler at du altid kontakter en elektriker, hvis du overvejer nyt el eller nye elinstallationer.

At selv trække kabler selv er noget, man i de fleste tilfælde ikke må på lovligt vis. En autoriseret elektriker skal være den, der varetager den pågældende opgave. Af årsager, der egentlig ikke burde forklares, men som vi alligevel forklarer her.

Hvorfor bør jeg ikke trække kabler selv?

Hvis du er uheldig, så kan el, eller strøm dræbe dig. Kort og koncis; håndterer man el forkert og får stød – ja, så kan det også betyde døden.

Oveni risikerer du også brand. De fleste brande i Danmark stammer fra dårligt lavet elinstallationer. El, som således er trukket af private, og som viser sig at være trukket forkert; noget der efterfølgende fører til overophedning og så opstår der brand. Ser man på statistikker hos forsikringsselskaber, peger de fleste af deres brandundersøgelser på, at det er tale om el, der årsagen til branden.

Kort sagt: Hav respekt for dine elinstallationer. Sørg for at ikke trække kabler selv, det må du ikke og sørg for at læse instruktioner grundigt, hvis du skal lave noget med el, som ikke kræver en autoriseret elektriker. Selvom man kommer til at lave noget, som man lovligt må lave, har det med strøm at gøre, så kan det lede til en stød. Et stød, der er alt andet end behageligt og kan ubevist lede til usynlige konsekvenser, ubalance i hjertet osv.

Hvis du alligevel får stød – hvad skal du så?

Hvis du får en stød, f.eks. af en stikkontakt, kontakt altid en læge. En læge vil efter nogle spørgsmål kunne vurdere og det der sket dig, kræver et besøg på skadestuen og en EKG eller om du kan nøjes med at blive hjemme.