Derfor bør du mindske støj på arbejdspladsen

Det er en faktor, som rigtig mange overser, men støj kan faktisk have alvorlige indvirkninger på både fysisk og mental sundhed. Derfor er det yderst vigtigt at være opmærksom på, hvilke støjkilder der er på din arbejdsplads, for bedst at kunne skærme imod støjen, så den ikke påvirker dem, der arbejder der negativt.

Ifølge Arbejdstilsynet, skal støj på arbejdspladser minimeres mest muligt, for at undgå høreskader og generelle gener ved for meget larm.

Ofte er det de mindste ting, der gør den største forskel. Her får du nogle tips til, hvordan du kan bekæmpe støj på arbejdspladsen.

Identificer støjkilder

Vær opmærksom på de kilder til støj, der er på din arbejdsplads. Er det køleskabet, der siger en mærkelig, irriterende lyd eller er det en anden maskine, der altid står og brummer i hjørnet? Det kan også være at det er hjulene på stolene, der knirker, hver gang en person rykker sig i ved skrivebordet.

Når du har identificeret støjkilderne, kan du gøre noget, for at skærme støjen. For eksempel kan du købe stoleunderlag, skærme op om de ting der larmer, så det generer mindre, eller rykke apparaterne helt væk.

Lav en støjfri zone

Hvis mange medarbejdere er generet af støj, er det en god idé at lave en støjfri zone. Find et rum der er lidt længere væk fra der, hvor arbejdspulsen er, og gør den til en zone, hvor der ikke må være støj. Det vil sige, at der i zonen ikke må tales højlydt i telefon, eller tales højt med hinanden.

En støjfri zone giver medarbejderne et sted, hvor de kan gå hen og finde fred og ro – måske til at fokusere på arbejdsrelaterede ting og opgaver, og ellers for at få ro til hovedet, hvis de har brug for det.